Mikä on OCD?

Pakko-oireinen häiriö OCD (engl. obsessive-compulsive disorder) on sairaus, joka voi vaikeimmillaan lamata ihmisen toimintakyvyn täysin. OCD voi puhjeta missä vaiheessa elämää tahansa. Sen tunnusomainen piirre ovat pakko-oireet, jotka jaetaan kahteen ryhmään: pakkoajatuksiin eli obsessioihin ja pakkotoimintoihin eli kompulsioihin.

OCD:tä sairastaa 0,6–3 prosenttia väestöstä (Chong ym. 2012; Ford, Goodman & Meltzer 2003; Ruscio ym. 2010). OCD:n kulku on usein vaihteleva. Oireet lisääntyvät kuormittavissa elämänvaiheissa ja vähenevät taas stressin helpottaessa. OCD voi olla ohimenevä, ja osa sairastuneista toipuu täysin muutaman vuoden kuluessa. Se voi kuitenkin pahimmillaan olla krooninen sairaus, joka kestää vuosikymmeniä, jopa koko eliniän (Skoog & Skoog 1999). (lähde: Leppämäki 2014, 13., Pakko-oireet ja OCD, toim. Leppämäki ja Savikuja)

Pakko-oireisen häiriön diagnoosikriteerit DSM-5:n mukaan

(Leppämäki ja Savikuja 2014, 17. Pakko-oireet ja OCD)

A

Joko pakkoajatuksia, pakkotoimintoja tai molempia:

Pakkoajatuksen määritelmä (kohtien 1 ja 2 tulee molempien täyttyä):

  1. Toistuvia ja pitkäaikaisia ajatuksia, mielihaluja tai mielikuvia, jotka henkilö kokee, ainakin jossain vaiheessa häiriön kulkua, mieleen tunkeutuviksi ja ei-toivotuiksi ja jotka useimmissa ihmisissä aiheuttavat huomattavaa ahdistusta tai kärsimystä.
  2. Henkilö yrittää olla välittämättä tai tukahduttaa nämä ajatukset, mielihalut tai mieliteot, tai yrittää neutralisoida niitä jollain toisella ajatuksella tai teolla (esimerkiksi pakkotoiminnolla).

Pakkotoiminnon määritelmä (kohtien 1 ja 2 tulee molempien täyttyä):

  1. Toistuvia toimintoja, joko ulkoisia (esim. käsien peseminen, järjestäminen, tarkistaminen) tai mielensisäisiä (esim. rukoileminen, laskeminen, äänetön sanojen toistaminen), jo
  2. tka henkilö kokee välttämättömäksi tehdä, joko seurauksena pakkoajatuksesta tai tiettyjen jäykkien sääntöjen mukaan.
  3. Näiden ulkoisten tai mielensisäisten toimintojen tarkoitus on joko estää tai vähentää ahdistusta tai kärsimystä tai estää jokin pelätty tapahtuma tai tilanne. Nämä toiminnot eivät kuitenkaan liity realistisella tavalla siihen, mitä niillä yritetään estää tai neutraloida, tai ne ovat selvästi liiallisia.

B

Pakkoajatukset tai pakkotoiminnot ovat joko aikaa vieviä (niihin kuluu yli tunti päivässä) tai ne aiheuttavat merkittävää kärsimystä tai heikentävät toimintakykyä ihmissuhteissa, työelämässä tai muilla merkittävillä elämän osa-alueilla.

C

Pakko-oireet eivät ole seurausta minkään aineen fysiologisesta vaikutuksesta (esim. päihde, lääke) tai mistään somaattisesta sairaudesta.

D

Häiriö ei selity paremmin minkään muun mielenterveyden häiriön oireilla (esim. liiallinen huolestuneisuus, kuten yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä; päähänpinttymä ulkonäöstä, kuten ruumiinkuvahäiriössä; vaikeus heittää pois tai luopua tavaroista, kuten hamstraushäiriössä; karvojen nyppiminen, kuten trikotillomaniassa (karvojennyppimishäiriö); ihon nyppiminen, kuten ihonnyppimishäiriössä; toistoliikkeet, kuten stereotyyppisessä liikehäiriössä; rituaalinomaiset ruokailutavat, kuten syömishäiriöissä; viehtymys päihteisiin tai uhkapeleihin, kuten päihteisiin liittyvässä tai riippuvuushäiriössä; pakko- mielle sairaudesta, kuten terveysahdistushäiriössä; seksuaaliset mielihalut tai fantasiat, kuten seksuaalisissa kohdehäiriöissä; hetken mielijohteet, kuten impulssikontrolli- ja käytöshäiriöissä; syyllisyydentunteiden hautominen, kuten vakavassa masennustilassa; ajatusten siirtäminen tai harhaluulot, kuten skitsofreniakirjon tai muissa psykoottisissa häiriöissä; tai toistuvat käytösmallit, kuten autismikirjon häiriössä).

Tarkennetaan, jos:

Julkaistaan Amerikan Psykiatriyhdistyksen luvalla. Suomennos Sami Leppämäen.

Blogissa

Terveiset OCD-konferenssista Austinista!

Lue koko kirjoitus
Katso kaikki blogikirjoitukset

Ajankohtaista

13.11.2022

Kesäleiri Kokkolassa

Lue lisää

16.10.2022

Nuorten musaviikonloppu Resonaarissa tammikuussa 2023

Lue lisää

04.09.2022

Esteettömyysluotain on poistettu käytöstä!

Lue lisää

23.08.2022

Jatkuva haku perhekursseille (Tourette/OCD)

Lue lisää

04.08.2022

Nepsy-oppaan tilaus!

Lue lisää

18.07.2022

Seminaari Bottalla 8.10. OCD-hoidon uudet tuulet Suomessa!

Lue lisää

03.07.2022

Uutiskirjeemme 5/22

Lue lisää

24.02.2022

Kansainvälinen Tourette-nuorisovaihto SUOMESSA 2022

Lue lisää

22.02.2021

TS/OCD -valokuvaushanke

Lue lisää

04.09.2020

Uusi interaktiivinen esitteemme

Lue lisää

19.12.2018

Kannanotto KELAlle

Lue lisää
Katso kaikki ajankohtaiset

Tapahtumia

Oulu

Vertaistuki

Lue lisää

Seinäjoki

Vertaisryhmät kevät 22

Lue lisää

Jyväskylä

Keski-Suomen vertaisryhmä Matarassa syksy 22

Lue lisää

Kotka

OCD-ryhmän tapaamiset syksy 22

Lue lisää

Turku

OCD-vertaisryhmä Tsemppi-Talolla SYKSY 22

Lue lisää

Tampere

Tampereen OCD- ja Tourette-vertaistuki

Lue lisää

Kaarina

Vertaisryhmät syksy 2022

Lue lisää

Helsinki

OCD-vertaisryhmä syksy 22 (huom.! ajankohta tiistaisin klo 17-19)

Lue lisää

Joensuu

Pohjois-Karjalan vertaisryhmä syksy 22

Lue lisää
Katso kaikki tapahtumat